Wie we zijn en wat we doen

Wij zijn Nunspeters. En wij willen graag meer begrip voor LHBTI+.

Onze missie

Begrip, voor jezelf en voor elkaar

90469079-bd0b-4f88-9e52-f337c6c84b5e.jpg

Onze visie

Voorlichting en ontmoeting maken verschil

0b75602f-d7d0-4c76-b7ee-8ecfa95cf12c.jpg

De mensen die zich hiermee bezighouden

True Colors Nunspeet is een initiatief van een groep burgers die zich, ieder vanuit eigen individuele motivatie, bezighoudt met inclusiviteit in de gemeente. Wij zijn van mening dat iedereen goed is zoals die is en we willen graag ruimte creëren voor mensen die zich anders voelen dan de rest. Binnen de conservatieve Nunspeetse gemeenschap verdient dit wat extra aandacht.

 

Eenieder die zou willen bijdragen aan dit initiatief, is van harte welkom zich aan te sluiten. Neem contact op via ons contactformulier, of kom langs op een van onze True Colors Cafés (zie agenda op de homepage).

De initiatiefnemers zijn:
Erik Stotijn:  'Zolang er mensen op deze aardbol rondlopen die hun medemens uitsluiten en dicrimineren, is er alle reden om dat aan de kaak te stellen en uit te dragen dat het anders moet.
'

Jet Waterman: 'Ik ben Jet Waterman, 21 jaar, en geboren en getogen in Nunspeet. Zelf heb ik duidelijk meegemaakt hoe het is om op te groeien als LHBTIQA+er in Nunspeet en daarom wil ik voor mensen die hetzelfde ervaren van deze gemeente een fijne plek maken waar je jezelf kunt zijn. Daarom draag ik mijn steentje bij door te helpen bij True Colors Nunspeet.'

Geertje Zoet: 'De huidige maatschappij is steeds minder tolerant geworden voor anders denkende medemensen. De coming-out voor de jeugd wordt hierdoor extra moeilijk en geeft veel psychische spanningen. Hiervoor wil ik mijn steentje bijdragen.'

Gerrit van der Poll: 'Ik ben 61 jaar en ik ben al 42 jaar uit de kast. Maar juist in deze huidige tijd is het extra nodig om te werken aan een inclusieve samenleving., waarin mensen met een LHBTIQA+ achtergrond zichzelf kunnen zijn! Hand-in-hand lopen is niet meer vanzelfsprekend en dat was in de jaren 80 anders.'

Patti Broeder: Ik houd mij in het dagelijks leven bezig met het ondersteunen van nabestaanden van zelfdoding. Toen ik in een krant de uitspraak van een Nunspeetse LHBTI'er las 'liever in de kist dan uit de kast', schrok ik behoorlijk en besloot ik iets te gaan doen aan de acceptatie van mensen die zich nu uitgesloten voelen.'

Sam Ponsteen: 'Ik ben Sam, 20 jaartjes jong. mijn pronouns zijn die/diens en ik ben queer. Ik woon al 20 jaar in Nunspeet. In Nunspeet opgroeien is heerlijk, totdat je anders bent dan de norm is. Nu ik zelf anderhalf jaar out en proud in Nunspeet leef, merk ik bij mezelf maar ook bij vrienden hoe moeilijk dat kan zijn. Ik zie hoe belangrijk een veilige plek is, waar je jezelf kan en mag zijn! Ik doe mee bij True Colors Nunspeet om die plek te bieden. Iedereen is hier welkom!'

Joost ten Hove